Oferta

 

Zajęcia Pony Games 40 zł/40 min (na torze zręcznościowym)
Karnet na zajęcia Pony Games (10 zajęć) 350 zł
Karta Klubowicza (Regulamin poniżej) 300 zł
Lonża 40 zł/0,5 h
Oprowadzanka 20 zł/15 min.
Jazda rekreacyjna w grupie max. 3 – 4 konie 40 zł/h
Karnet na jazdę rekreacyjną (10 jazd) 360 zł
Jazda indywidualna 60 zł/h
Karnet na jazdę indywidualną (10 jazd) 540 zł
Jazda indywidualna sportowa (skoki, ujeżdżenie) 80 zł/h
Jazda w terenie 50 zł/h
Przejażdżka bryczką: max. 7 osób dorosłych 100 zł/h
Kulig 4 – 5 osób  (ognisko za dodatkową opłatą) 120 zł/h
Kulig 3 – 4 osoby (ognisko za dodatkową opłatą) 100 zł/h
Skiring – jazda na nartach za koniem 60 zł/40 min, 80 zł/h

ddk

 

Regulamin korzystania z Karty Klubowicza

karta klubowicza

1. Karta Klubowicza jest kartą imienna, możliwa do wykorzystania przez jedną osobę w ciągu jednego miesiąca.

2. Jazdy z Karty nie przechodzą na kolejny miesiąc, chyba że w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z instruktorem.

3. W ramach posiadania miesięcznej Karty Klubowicza jeźdźcowi przysługuje:

– 8 jazd (w tym zajęcia Pony Games, nauka skoków, przygotowanie do odznak jeździeckich)

– 4 h zajęć teoretycznych (anatomia, pielęgnacja, żywienie konia, budowa i pielęgnacja rzędu końskiego) oraz nauka lonżowania lub powożenia

4. Karta upoważnia jeźdźca do bezpłatnych udziałów we wszystkich przedsięwzięciach oraz imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Klub

5. Karta upoważnia do reprezentowania Klubu na zawodach

6. Korzystania z ulg i przywilejów określonych przez Klubu

7. Każdy Klubowicz otrzymuje klubową koszulkę

 

 

Regulamin Pony Club Radzymin

 

1. Na terenie obiektu klubowego należy wykonywać wszystkie polecenia kadry Pony Club Radzymin.

2. Jazdy zawsze odbywają się w odpowiednim obuwiu, twardym nakryciu głowy (kask lub toczek) oraz kamizelkach ochronnych.

3. Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę opiekunów prawnych na udział w jazdach oraz wykupione ubezpieczenie NW.

4. Sprzęt powierzony jeźdźcowi należy odłożyć na miejsce.

5. Po jeździe przede wszystkim należy zająć się koniem, w drugiej kolejności sprzętem.

6. Wszelkie czynności wykonywane przy koniach powinny być zgłaszane osobie z kadry klubu.

7. Konia nie należy zostawiać samego przy koniowiązie.

8. W pobliżu koni nie wolno biegać, krzyczeć i wykonywać gwałtownych ruchów.

9. Każdy jeździec zobowiązany jest do pozostawienia po sobie porządku.

10. Za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Wyjątkiem są zajęcia i jazdy, na których odpowiada instruktor.

11. Na terenie klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych.

12. Kadra klubu ma prawo do autoryzacji zdjęć i nagrań powstałych na terenie Pony Club Radzymin, jeśli będą one publikowane.

13. Pony Club Radzymin ma prawo do wykorzystania zdjęć i nagrań sporządzonych na terenie stajni do celów marketingowych bez dodatkowej zgody obecnych na materiałach osób. Brak zgody na publikację można przedstawić w formie pisemnej.

14. Powyższy regulamin obowiązuje wszystkich przebywających na terenie Pony Club Radzymin.

 

 logopony