Powszechna Odznaka Jeździecka „Jeżdżę konno”

odznaka j

 

 

POWSZECHNA ODZNAKA JEŹDZIECKA PZJ „JEŻDŻĘ KONNO”

 

Umiejętności praktyczne :

– prawidłowe podejście do konia
– prawidłowe odczytanie i interpretacja reakcji konia
– prowadzenie w ręku i wiązanie
– siodłanie i kiełznanie, podstawowe dopasowanie rzędu
– umiejętność jazdy w zastępie w podstawowych chodach – w stępie, w kłusie anglezowanym i w galopie w dosiadzie odciążającym

Umiejętności teoretyczne:

– interpretacja zachowania konia
– podstawy pielęgnacji i prawidłowe zachowanie się przy koniu
– podstawy budowy konia, maści i odmiany
– zasady zachowania na ujeżdżalni
– podstawowa wiedza o sprzęcie jeździeckim i stroju do jazdy.

 

Osoby posiadające Powszechną Odznakę Jeździecką PZJ „Jeżdżę konno” zwolnione są części praktycznej egzaminu na Brązową Odznakę Jeździecką PZJ – opieka stajenna.