Brązowa Odznaka Rajdowa

1.Brązowa Specjalistyczna Odznaka Jeździecka Dyscyplinie Sportowych Rajdów Konnych
 
Przygotowanie do egzaminu może być prowadzone we wszystkich klubach i sekcjach
jeździeckich, natomiast organizatorem egzaminu może być klub zarejestrowany w
PZJ/WZJ i mający odpowiednie warunki do przeprowadzenia egzaminu.
 
Za zachowanie odpowiednich standardów odpowiada Przewodniczący komisji egzaminacyjnej,
którym musi być osoba mająca uprawnienia sędziego rajdowego conajmniej II klasy
 
Egzamin jest przeprowadzany przez 3 członków komisji egzaminacyjnej, z których jeden
musi być sędzią dyscypliny sportowych rajdów konnych o statusie co najmniej sędziego II klasy,
drugi członkiem WKE a trzeci zawodnikiem dyscypliny z minimum I klasą rajdową.
 
Minimalny wiek egzaminowanego –od 10 roku życia na kucach/ od 12 roku życia na koniach
 
Konie przystępujące do egzaminu muszą mieć minimum 4 lata.
 
I. Egzamin składa się z dwóch części :
 
A. część praktyczna:
 
a) przygotowanie konia do jazdy:
prawidłowe podejście do konia;
prawidłowe odczytanie i interpretacja reakcji konia;
podstawowe zabiegi pielęgnacyjne (czyszczenie okrywy włosowej, pielęgnacja kopyt),
prowadzenie w ręku i wiązanie;
siodłanie;
 
b) jazda konna na ujeżdżalni/placu:
ruszanie ze stój, zatrzymanie i cofanie.
jazda stępem, poprawne przejście do kłusa i galopu. Utrzymanie równowagi oraz zachowanie płynności tych chodów.
zademonstrowanie prawidłowego półsiadu (lub dosiadu odciążającego) w kłusie i galopie.
ocena dosiadu jeźdźca z zachowaniem odpowiedniego równowagi
ocena kontroli nad koniem w czasie jazdy
 
Komisja ocenia poprawność dosiadu jeźdźca oraz kontrolę sprawowaną nad koniem podczas jazdy.
 
c) bramka weterynaryjna
czynności przed wejściem na bramkę weterynaryjną
samodzielny pomiar tętna oraz na tej podstawie podjęcie decyzji o przedstawieniu konia do badania
przedstawienie konia do badania, zaprezentowanie konia w ruchu (w kłusie) na bramce
 
B. część teoretyczna
Obejmuje pytania egzaminacyjne od 1 do 260 zamieszczone na stronie PZJ dotyczące brązowej
odznaki jeździeckiej, przy czym zdających w wieku do 11 roku życia (włącznie) obowiązuje znajomość
odpowiedzi na pytania 1 – 83. Pytania egzaminacyjne dotyczące dyscypliny sportowych (od 261 do 276)
rajdów konnych obowiązujące każdego zdającego
 
ZESTAW PYTAŃ NA BRĄZOWĄ ODZNAKĘ RAJDOWĄ