Srebrna Odznaka PZJ

srebrnaodznaka

SREBRNA ODZNAKA JEŹDZIECKA

 

Odznaka Srebrna odpowiada wymogom europejskiej odznaki EPC.

(Equivalent of Euro Pony Club Riding Test)


Przygotowanie do egzaminu może być prowadzone we wszystkich klubach i sekcjach jeździeckich, natomiast egzamin na Odznakę Srebrną może być prowadzony tylko w certyfikowanym ośrodku jeździeckim.

Do egzaminu mogą przystąpić posiadacze Odznaki Brązowej po upływie co najmniej trzech miesięcy od daty jej uzyskania.

Egzamin końcowy jest przeprowadzany przez 2 członków WKE.

 

Egzamin praktyczny składa się z trzech części:

 

a. Opieka stajenna

 • znajomość i prawidłowe użycie sprzętu do pielęgnacji konia – czyszczenie okrywy włosowej i pielęgnacja kopyt
 • siodłanie i kiełznanie, dopasowanie rzędu

 

b. część ujeżdżeniowa – wykonanie czworoboku klasy P (program P-4 zmodyfikowany) z notą 5,0 (niedopuszczalne jest używanie jakichkolwiek wodzy pomocniczych).

 

Obowiązują ogólne zasady z przepisów dyscypliny  ujeżdżenia.

Nie zaliczona część ujeżdżeniowa egzaminu powoduje nie dopuszczenie do zdawania części w skokach.

 

c. część skokowa – pokonanie 6 przeszkód o wysokości 80 cm (w tym jedna kombinacja podwójna), ustawionych wg określonego schematu (Kuce – wysokość przeszkód zgodna z kategorią kuca – ale maksymalnie 70 cm).

 

Drugie nieposłuszeństwo konia, upadek jeźdźca lub konia – eliminują z egzaminu.

 

Podczas egzaminu wymagana jest jazda na zwykłym kiełźnie wędzidłowym pojedynczo- lub podwójnie łamanym, dozwolone jest użycie ochraniaczy, ostróg i jazda z batem.

Podczas zdawania egzaminu praktycznego jeźdźcy mogą występować w dowolnym, schludnym, treningowym stroju jeździeckim. Jazda w przepisowym, twardym nakryciu głowy jest obowiązkowa.

 

Z egzaminu praktycznego (z części odpowiadającej uprawianej dyscyplinie) na Odznakę Srebrną zwalniani są zawodnicy posiadający aktualną klasę sportową, a z części skokowej egzaminu także osoby mające zdany skokowy egzamin licencyjny..

 

Egzamin teoretyczny – tematy:

 • rozszerzone wiadomości z pielęgnacji, żywienia i zdrowia koni;
 • rozszerzone wiadomości z teorii jazdy konnej;
 • chody koni;
 •   opis stosowanych pomocy podczas wykonywania poszczególnych ćwiczeń;
  • figury na ujeżdżalni;
  • podstawy teorii skoków przez przeszkody;
  • zasady jazdy w terenie;
  • pierwsza pomoc.

Pytania na egzaminie teoretycznym – po jednym z każdego rozdziału – mogą być zadawane tylko z opublikowanego wcześniej na stronie internetowej PZJ zestawu pytań i odpowiedzi, dostosowanego do poziomu odznaki.

 

Oceną za każdą część egzaminu jest „zaliczony” lub „nie zaliczony”. (Zaliczać powinno wykonanie programu z notą 5,0 i minimum połowa prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania).

 

Nie zaliczony egzamin lub jego część może być powtórnie zdawana nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy, ale nie później niż po upływie jednego roku.

1 Zestawy pytań i odpowiedzi na srebrną odznakę

2 Ustawienie przeszkód do egzaminu na srebrną odznakę

3 Próba ujeżdżenia do odznaki srebrnej

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez PZJ